گوشواره اشک گل کد785

گوشواره اشک گل کد785 ابعاد:: ارتفاع 1/5 سانتی متر و عرض 1 سانتی متر نگین:: نگین سواروسکی بنفش و اتمی شناسه کالا: 18976

۲۸۴٫۶۹۰ تومان

گوشواره سواروسکی گرد کد749

گوشواره سواروسکی گرد کد749 نگین:: نگین سفید سواروسکی هفت رنگ ارتفاع گوشواره:: ارتفاع 4 سانتی متر و عرض 3/5 سانتیمتر شناسه کالا: 18439

۸۸۳٫۸۹۰ تومان

گوشواره سفید قلب کد787

گوشواره سفید قلب کد787 ابعاد:: ارتفاع 3 سانتی متر و عرض 1/5 سانتی متر نگین:: نگین سواروسکی سفید هفت رنگ و اتمی شناسه کالا: 18989

۳۲۲٫۸۹۰ تومان

گوشواره قرمزی کد 775

گوشواره قرمزی کد 775 قطر:: قطر 1 سانتی متر نگین:: نگین سواروسکی قرمز شناسه کالا: 18596

۲۴۱٫۸۰۰ تومان

گوشواره گرداشک کد 2252

گوشواره گرداشک کد 2252 نگین :: نگین اتمی اتریش و یاقوت ترک بیضی و گرد ارتفاع:: ارتفاع گوشواره 28 میلی متر و عرض 13 میلیمتر عیار :: نقره 925 وزن :: وزن 9 گرم شناسه کالا: 46324

۷۶۷٫۸۹۰ تومان

گوشواره آویزگرد سفید کد757

گوشواره آویزگرد سفید کد757 نگین :: نگین های هفت رنگ ارتفاع گوشواره:: ارتفاع 6 سانتی متر و عرض 3 سانتی متر شناسه کالا: 18527

۷۸۳٫۸۹۰ تومان

گوشواره هانگ کد 2141

گوشواره هانگ کد 2141 نگین :: سوپر مارکازیت سوئیسی و طرح عقیق سبز ارتفاع گوشواره:: گل سیلور پدیده ای جدید در فضای مجازی و فروشگاهی عیار:: نقره 925 وزن :: 10/500 گرم شناسه کالا: 40894

۱٫۵۸۷٫۹۳۰ تومان

گوشواره گرد زرشکی کد799

گوشواره گرد زرشکی کد799 نگین:: نگین سواروسکی زرشکی ارتفاع گوشواره:: ارتفاع گوشواره 0/8 سانتی متر شناسه کالا: 19111

۱۷۵٫۸۰۰ تومان

گوشواره قرمز کد 2215

گوشواره قرمز کد 2215 نگین:: نگین مشبک گرد قرمز و استوانه ای مشکی ارتفاع:: ارتفاع گوشواره 7/5 سانتی متر عیار :: نقره 925 وزن:: وزن 3/900 گرم شناسه کالا: 43323

۳۵۶٫۷۹۰ تومان

گوشواره سواروسکی2 کد 354

گوشواره سواروسکی2 کد 354 نگین :: نگین سواروسکی سفید ارتفاع گوشواره:: ارتفاع گوشواره 4 سانتی متر شناسه کالا: 12878

۶۶۷٫۸۹۰ تومان

گوشواره زرشکی5 کد 293

گوشواره زرشکی5 کد 293 نگین :: نگین سواروسکی زرشکی قطر:: قطر 0/8 سانتی متر شناسه کالا: 12512

۱۷۸٫۵۹۰ تومان

گوشواره-عصایی سفیدرزگلدکد 1526

گوشواره-عصایی سفیدرزگلدکد 1526 نگین :: مشکی مشبک و مروارید طوسی ارتفاع گوشواره:: ارتفاع گوشواره 7/5 سانتی متر عیار :: 925 وزن:: 3/400 گرم شناسه کالا: 29751

۳۵۱٫۱۵۰ تومان

گوشواره سواروسکی گرداشکی کد751

گوشواره سواروسکی گرداشکی کد751 نگین:: نگین گوشواره گرد سفید و بنفش ارتفاع گوشواره:: ارتفاع 6 سانتی متر و عرض 2/5 سانتی متر شناسه کالا: 18509

۶۹۴٫۷۸۰ تومان

گوشواره زردرزگلد کد 1525

گوشواره زردرزگلد کد 1525 نگین :: مشکی مشبک و سفید طرح سواروسکی ارتفاع گوشواره:: ارتفاع گوشواره 8 سانتی متر عیار :: 925 وزن :: 3/600 گرم شناسه کالا: 29747

۳۷۶٫۵۲۰ تومان

گوشواره آبی اشک کد627

گوشواره آبی اشک کد627 نگین :: نگین سواروسکی اشک، اتمی اتریش گرد ارتفاع گوشواره:: ارتفاع 5 سانتی متر و عرض 2 سانتی متر شناسه کالا: 18552

۱٫۲۲۵٫۷۹۰ تومان

گوشواره پرکار کد 186

گوشواره پرکار کد 186 ارتفاع گوشواره:: ارتفاع گوشواره 7 سانتیمتر و عرض حدود 2 سانتیمتر نگین:: نگین سواروسکی، اتمی اتریش شناسه کالا: 10659

۱٫۲۸۷٫۸۹۰ تومان

گوشواره سواروسکی3رنگ کد 752

گوشواره سواروسکی3رنگ کد 752 نگین :: نگین سواروسکی سفیدو سبز و دودی و هفت رنگ ارتفاع گوشواره:: ارتفاع 5 سانتی متر و عرض 2/5 سانتی متر شناسه کالا: 18511

۶۹۹٫۶۹۰ تومان

گوشواره سواروسکی زرد کد768

گوشواره سواروسکی زرد کد768 نگین :: نگین سواروسکی، اتمی اتریش ارتفاع گوشواره:: ارتفاع 5/5 سانتی متر و عرض 3/5 سانتی متر شناسه کالا: 18563

۷۸۵٫۸۹۰ تومان

گوشواره سواروسکی رنگارنگ کد763

گوشواره سواروسکی رنگارنگ کد763 نگین :: نگین سواروسکی رنگارنگ ارتفاع گوشواره:: ارتفاع 4 سانتی متر و عرض 3/5 سانتی متر شناسه کالا: 18544

۸۶۵٫۷۹۰ تومان

گوشواره بلند عصایی کد1524

گوشواره بلند عصایی کد1524 نگین :: سفید مشبک و زرشکی طرح سواروسکی ارتفاع گوشواره:: ارتفاع گوشواره 7/5 سانتی متر عیار:: 925 وزن:: 3/900 گرم شناسه کالا: 29739

۳۹۳٫۰۱۸ تومان