انگشتر کلاغ وایکینگ Vikings

انگشتر کلاغ وایکینگ Vikings سایز: آزاد (قابل تنظیم) شناسه کالا: raven-skull-ring-vikings

۷۹٫۰۰۰ تومان

انگشترمرواریدو گل کد 2289

انگشترمرواریدو گل کد 2289 سایز:: سایز شماره های 17 و 18 که قطر انها محسوب می شود. نگین:: نگین پشت جیوه و مروارید وگل طوری شناسه کالا: 68653

۱۰۴٫۹۰۰ تومان

انگشترکبودمربع عثمانی کد1835

انگشترکبودمربع عثمانی کد1835 نگین :: نگین یاقوت کبود ترک و اتمی اتریش سایز:: سایز 54 و قطر 17 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن:: 11/200 گرم شناسه کالا: 33137

۱٫۱۵۱٫۸۹۰ تومان

انگشترعقیق سفیدموجی کد 1278

انگشترعقیق سفیدموجی کد 1278 نگین:: نگین عقیق سفید موجی اصل خراسان سایز:: 57 و قطر آن 18 میلی متر عیار:: نقره 925 وزن:: 8/200 گرم شناسه کالا: 27782

۸۳۵٫۷۹۰ تومان

انگشتر گل کد 2167

انگشتر گل کد 2167 نگین :: نگین اتمی اتریش سایز:: سایز 53 قطر آن 19 میلی متر عیار:: نقره 925 وزن :: وزن 4/100 گرم شناسه کالا: 41604

۶۱۵٫۸۹۰ تومان

انگشترمشکی رکاب شمشیر کد1367

انگشترمشکی رکاب شمشیر کد1367 نگین:: نگین اونیکس مستطیل مشکی سایز:: سایز 63 و قطر 20  میلی متر عیار:: نقره 925 وزن:: 6/400 گرم شناسه کالا: 28447

۸۵۹٫۸۹۰ تومان

انگشترعقیق آبی خراسان کد2037

انگشترعقیق آبی خراسان کد2037 نگین:: نگین عقیق آبی تیره اصل سایز:: سایز 53 و قطر آن 17 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن:: 7/200 گرم شناسه کالا: 36624

۱٫۰۸۲٫۸۹۰ تومان

انگشتر عقیق زرد7 کد593

انگشتر عقیق زرد7 کد593 نگین :: نگین عقیق زرد دامله خراسان سایز:: سایز 56 قطر 19 میلی متر عیار:: نقره 925 وزن:: وزن 10/100 گرم شناسه کالا: 17228

۱٫۳۴۸٫۴۹۰ تومان

انگشترعقیق عسلی درجه یک1929

انگشترعقیق عسلی درجه یک1929 عیار :: نقره 925 وزن :: 15/400 گرم شناسه کالا: 34198

۲٫۳۹۹٫۷۹۰ تومان

انگشتر پیچ ورساچ کد448

انگشتر پیچ ورساچ کد448 سایز :: سایز فقط شماره 17 و قطر ان 17 میلیمتر حساب میشود نگین :: نگین پشت جیوه شناسه کالا: 13494

۱۰۴٫۹۰۰ تومان

انگشتریمن12 شیک کد 1561

انگشتریمن12 شیک کد 1561 نگین :: نگین عقیق یمن اصل و سوپر مارکازیت سایز:: سایز 56 و قطر 17 میلیمتر عیار :: نقره 925 وزن :: 5/400 گرم شناسه کالا: 29986

۶۴۸٫۷۹۰ تومان

انگشترتوپی اتمی کد 2273

انگشترتوپی اتمی کد 2273 سایز:: سایز 16 و 17 و 18 و 19 که قطر انها هم به میلیمتر محسوب می شوند. نگین:: نگین پشت جیوه و نگین اتمی اتریش شناسه کالا: 68516

۱۰۴٫۹۰۰ تومان

انگشتر سفید کد 2182

انگشتر سفید کد 2182 نگین :: اتمی اتریش سایز:: 58 قطر آن 21 میلی متر عیار:: نقره 925 وزن:: 4 گرم شناسه کالا: 42051

۶۲۱٫۸۹۰ تومان

انگشترشجربهاری رتیل کد 1906

انگشترشجربهاری رتیل کد 1906 سایز:: سایز 64 و قطر آن 21 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن:: وزن 54/400 گرم شناسه کالا: 33702

۵٫۶۷۵٫۹۹۰ تومان

انگشتردرشت سه رنگ کد1678

انگشتردرشت سه رنگ کد1678 نگین :: نگین یاقوت کبود و زمرد و یاقوت و سوپر مارکازیت سایز:: سایز 60 و قطر 19 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن :: 7/900 گرم شناسه کالا: 31544

۹۹۸٫۸۹۰ تومان

آویزعثمانی یاقوت مربع کد1514

آویزعثمانی یاقوت مربع کد1514 نگین :: نگین یاقوت ترک ارتفاع آویز:: ارتفاع 3سانتی متر و عرض 2 سانتی متر عیار :: نقره 925 وزن:: 9/700 گرم شناسه کالا: 29650

۹۲۹٫۷۹۰ تومان

آویزعقیق آبی خراسان کد1430

آویزعقیق آبی خراسان کد1430 نگین :: نگین عقیق آبی خراسان اصل و اتمی اتریش ارتفاع آویز:: ارتفاع 2/5 سانتی متر و عرض 2/5 سانتی متر عیار:: نقره 925 وزن:: 5/500 گرم شناسه کالا: 28908

۷۶۲٫۱۹۰ تومان

انگشترفیروزه بزرگ شجر کد1309

انگشترفیروزه بزرگ شجر کد1309 نگین :: سوپر مارکازیت و فیروزه نیشابور سایز:: سایز 60 و قطر  18 میلی متر عیار:: نقره 925 وزن :: 10/100 گرم شناسه کالا: 27977

۱٫۵۳۶٫۷۹۰ تومان

انگشترنقره عثمانی زمرد5 کد978

انگشترنقره عثمانی زمرد5 کد978 نگین :: نگین زمرد ترک سایز:: 58 و قطر 18 میلی متر عیار:: نقره 925 وزن :: 7/800 گرم شناسه کالا: 20481

۵۹۷٫۹۹۰ تومان

انگشترردیف سه رنگ کد1704

انگشترردیف سه رنگ کد1704 نگین :: نگین یاقوت کبود و زمرد و یاقوت و سوپر مارکازیت سایز:: سایز 54 و قطر 17 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن :: 7/900 گرم شناسه کالا: 31760

۱٫۰۸۵٫۶۹۰ تومان