دستبندعقیق جزع یمن کد1454

دستبندعقیق جزع یمن کد1454 نگین :: نگین عقیق جزع یمن و اتمی اتریش گرد طول:: طول 15/5 سانتی متر و 3 سانتی متر ریگلاژ و عرض 1 سانتی متر عیار:: نقره 925 وزن:: وزن 6/800 گرم شناسه کالا: 29183

۶۹۹٫۷۹۰ تومان

دستبندفیگارو ایتالیا کد 2193

دستبندفیگارو ایتالیا کد 2193 طول:: طول 20 سانتی متر و عرض 0/9 سانتی متر قفل:: قفل مدل طوطی پهن عیار :: نقره 925 وزن:: وزن 22/700 گرم شناسه کالا: 42619

۴٫۵۴۸٫۷۹۰ تومان

دستبندهشت بانگین کد 1727

دستبندهشت بانگین کد 1727 نگین :: نگین یاقوت کبود و یاقوت و زمرد و سوپر مارکازیت طول:: طول 19 سانتی متر و عرض 10 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن:: وزن 19/700 گرم شناسه کالا: 32162

۲٫۹۸۸٫۸۹۰ تومان

دستبندنقره طرح جواهر کد505

دستبندنقره طرح جواهر کد505 نگین :: نگین اتمی اتریش طول دستبند:: طول 17 سانتی متر و عرض 20 میلی متر عیار :: نقره 925 قفل:: قفل مدل طوطی وزن:: وزن 8/300 گرم شناسه کالا: 13815

۸۵۶٫۸۹۰ تومان

دستبندفیروزه 3شیک کد 1863

دستبندفیروزه 3شیک کد 1863 نگین :: نگین فیروزه نیشابور اصل و نگین اتمی اتریش طول:: طول 18 سانتی متر و عرض 15 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن :: وزن 10/100 گرم شناسه کالا: 33347

۱٫۶۲۱٫۸۹۰ تومان

کارتیر دوبل کد 619

کارتیر دوبل کد 619 طول:: طول 22 سانتی متر بوده قطر 6 میلی متر قفل:: قفل مدل طوطی عیار:: نقره 925 وزن:: وزن 14/500 گرم شناسه کالا: 17397

۲٫۸۶۵٫۹۹۰ تومان

دستبندتی درشت کد 1461

دستبندتی درشت کد 1461 طول:: طول 21 سانتی متر و عرض 0/8  سانتی متر قفل:: قفل مدل طوطی عیار :: نقره 925 وزن:: وزن 14/200 گرم شناسه کالا: 29264

۱٫۵۶۷٫۶۹۰ تومان

کارتیرمتوسط شیک کد 1458

کارتیرمتوسط شیک کد 1458 طول:: طول 21 سانتی متر و عرض 0/8  سانتی متر قفل:: قفل مدل طوطی عیار:: نقره 925 وزن :: وزن 14/200 گرم شناسه کالا: 29234

۳٫۵۶۷٫۵۹۰ تومان

دستبندنقره مشکی کد 126

دستبندنقره مشکی کد 126 نگین:: نگین سوپر مارکازیت سوئیسی و طرح عقیق مشکی طول دستبند:: طول 20 سانتی متر و عرض 6 میلی متر عیار :: نقره 925 قفل:: قفل مدل کتابی باریک وزن:: وزن 11/650 گرم شناسه کالا: 3849

۱٫۶۶۱٫۵۹۰ تومان

دستبنددوفلش فیروزه کد 1675

دستبنددوفلش فیروزه کد 1675 نگین :: نگین فیروزه نیشابور و سوپر مارکازیت طول:: طول 20/5 سانتی متر و عرض 0/5 سانتی متر عیار :: نقره 925 وزن:: وزن 19/200 گرم شناسه کالا: 31524

۲٫۸۴۶٫۹۹۰ تومان

دستبندتایلند اصلی کد 2142

دستبندتایلند اصلی کد 2142 طول:: طول 19/5 سانتی متر و عرض 6 میلی متر نگین:: نگین یاقوت کبود و یاقوت و زمرد و سوپر مارکازیت عیار:: نقره 925 وزن:: وزن 22/600 گرم شناسه کالا: 40920

۴٫۵۱۹٫۸۹۰ تومان

دستبندنقره جواهرفیروزه کد 237

دستبندنقره جواهرفیروزه کد 237 نگین:: نگین اتمی اتریش و فیروزه نیشابور طول دستبند:: طول 20 سانتی متر و عرض 16 میلی متر عیار:: نقره 925 قفل:: قفل مدل طوطی وزن:: وزن 15 گرم شناسه کالا: 11772

۲٫۲۳۵٫۸۹۰ تومان

دستبندالنگویی 3رج کد 2058

دستبندالنگویی 3رج کد 2058 نگین:: نگین اتمی اتریش رنگی قطر:: قطر 5/5 سانتی متر و عرض 5 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن :: وزن 13/200 گرم شناسه کالا: 36999

۲٫۶۳۹٫۸۹۰ تومان

دستبندزردرولکس ساده کد 450

دستبندزردرولکس ساده کد 450 طول دستبند :: طول 20 سانتیمتر و عرض 1 سانتیمتر قفل:: قفل مدل کتابی باریک شناسه کالا: 13508

۴۴۹٫۰۰۰ تومان

دستبندزرد نقره کد1862

دستبندزرد نقره کد1862 نگین :: نگین فیروزه نیشابور اصل و نگین اتمی اتریش طول:: طول 19/5 سانتی متر و عرض 13 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن :: وزن 6/900 گرم شناسه کالا: 33348

۱٫۱۰۵٫۸۹۰ تومان

دستبندتایلندی اصل یاقوت کد1819

دستبندتایلندی اصل یاقوت کد1819 نگین :: نگین یاقوت و سوپر مارکازیت طول:: طول 19 سانتی متر و عرض 12 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن:: وزن 23/100 گرم شناسه کالا: 32960

۳٫۲۹۸٫۴۹۰ تومان

دستبندرنگی بیضی کد1689

دستبندرنگی بیضی کد1689 نگین :: نگین یاقوت کبود و یاقوت و زمرد و سوپر مارکازیت طول:: طول 19 سانتی متر و عرض 8 میلی متر عیار :: نقره 925 وزن:: وزن 15/200 گرم شناسه کالا: 31633

۲٫۲۱۵٫۹۹۰ تومان

دستبندنقره فیروزه نیشابوراشکی کد816

دستبندنقره فیروزه نیشابوراشکی کد816 نگین :: نگین سوپر مارکازیت و فیروزه نیشابور طول :: طول 17 سانت و عرض 6 میلی متر عیار:: نقره 925 وزن:: وزن 6/200 گرم شناسه کالا: 19194

۹۵۲٫۴۹۰ تومان

دستبندنقره قهوه ای 3کد228

دستبندنقره قهوه ای 3کد228 نگین :: نگین سوپر مارکازیت سوئیسی و طرح عقیق کبدی طول دستبند:: طول 20 سانتی متر و عرض 11 میلی متر عیار :: نقره 925 قفل:: قفل مدل کتابی باریک وزن:: وزن 21/500 گرم شناسه کالا: 3228

۳٫۱۴۸٫۹۹۰ تومان

دستبندچرم نقره قهوهای کد1858

دستبندچرم نقره قهوهای کد1858 نگین :: نگین فیروزه نیشابور اصل طول:: طول 24 سانتی متر و عرض نقره 1/2 سانتی متر و عرض چرم 1 سانتی متر عیار :: نقره 925 وزن :: وزن 5/640 گرم شناسه کالا: 33327

۷۱۱٫۲۹۰ تومان